Dijital Katalog

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini esas alan güvenilir bir firma olmak
 • Karlılığı ve verimi artırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek
 • Yetkinlikler ve yetenekler doğrultusunda oluşturulan ekiplerle sürekli bir gelişim sağlamak
 • Kalite bilincini tüm süreçlerde etkin hale getirmek
 • Dünyada kabul görmüş standartlarda üretim yapabilmek için uygun kalitedeki hammadde, malzeme, ekipmanı araştırmak, değerlendirmek ve uygun tedarikçiden hatasız olarak temin etmek
 • Tedarikçilerle yapılan işbirlikleri ile sektör gelişimine katkıda bulunmak
 • Her projeyi üst düzey tekniklerle, zamanında, beklenen kalite seviyesinde ve belirlenen bütçe sınırları içerisinde tamamlamak
 • Üretim sırasında ortaya çıkan atıklarımızın azaltılması ve mevcutların geri kazanımı için inovatif çalışmalar yapmak
 • Bir dünya markası olma vizyonumuza paralel olarak diğer ülkelerde de varlığımızı artırmak
 • Tüm süreçlerde sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsemek ve düzenli eğitimlerle bunu desteklemek

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre politikamız doğrultusunda;

 • Faaliyetlerimizi çevresel mevzuata ve uluslararası standartlara uyumlu şekilde yürütürüz.
 • İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
 • İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı hedefleriz.
 • Hava emisyonlarımızı azaltmak amacıyla çalışmalar yürütürüz.
 • Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. 
 • Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yaparız; mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ederiz.
 • Operasyonlarımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltmayı ve enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar yaparız.
 • Çevre Yönetim Sistemimiz çerçevesinde çevre performansımızı takip eder ve denetleriz. Operasyonlarımızı sürekli olarak izler, iyileştirme alanlarını tespit eder ve hedefler koyarız.

Bu doğrultuda Dekor Ahşap Ürünleri Sanayi A.Ş. olarak Çevre Hedefleri’ mizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan çevre boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri ve yasal gerekliliklere/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz.