Dijital Katalog
DEKOR AHŞAP ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ
 
Bu bilgilendirme metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (“Kanun”) 10.Maddesi ve 10.3.2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince Dekor Ahşap Sanayii A.Ş. (“Şirket”) veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verilerle ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.
 
ÜRÜN veya HİZMET ALAN KİŞİ
KİMLİK BİLGİLERİ
Ad, Soy-Ad, Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Talep / Şikayetlerin Takibi promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta gönderebilmek,
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi , 
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ,
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir. 
 
HUKUKİ SEBEP 
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesi;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile yetkili satıcı yetkililerimize ve tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz sözleşme, form, SAP sistemi,  beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-Posta Adres, Adres, Cep Telefon Numarası
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Talep / Şikayetlerin Takibi promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta gönderebilmek,
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi , 
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ,
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesi;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile yetkili satıcı yetkililerimize ve tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz sözleşme, form, SAP sistemi, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ
Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Müşteri Numarası, Fatura, Çek ve Senet
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Talep / Şikayetlerin Takibi promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta gönderebilmek,
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi , 
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ,
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesi;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile yetkili satıcı yetkililerimize ve tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz sözleşme, form, SAP sistemi, ürün veya hizmet alan kişi tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ
Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, 
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Talep / Şikayetlerin Takibi,
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile yetkili satıcı yetkililerimize ve tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz sözleşme, form, SAP sistemi, beyan edilen bilgi ve belgeler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar  kapsamında toplanmaktadır.
 
POTANSİYEL ÜRÜN veya HİZMET ALAN KİŞİ
 
KİMLİK BİLGİLERİ
Ad, Soy-Ad, Doğum Tarihi
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Talep / Şikayetlerin Takibi 
Promosyonlarımızdan Haberdar Olmayı Tercih Etmeniz Halinde Size Toplu E-Posta Gönderebilmek,
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile yetkili satıcyetkililerimize ve tedarikçilerimize aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  form, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-Posta Adres, Adres, Cep Telefon Numarası
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Talep / Şikayetlerin Takibi 
Promosyonlarımızdan Haberdar Olmayı Tercih Etmeniz Halinde Size Toplu E-Posta Gönderebilmek,
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile yetkili satıcı yetkililerimize ve tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  form, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
ÖZLÜK BİLGİLERİ
Meslek Bilgisi 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Talep / Şikayetlerin Takibi 
Promosyonlarımızdan Haberdar Olmayı Tercih Etmeniz Halinde Size Toplu E-Posta Gönderebilmek,
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile yetkili satıcı yetkililerimize ve tedarikçilerimize aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  form, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
YETKİLİ SATICI YETKİLİLERİ
 
KİMLİK BİLGİLERİ
Ad, Soy-Ad
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi , 
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz fatura, çek, sözleşme, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-Posta Adresi, Telefon No
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi , 
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz sözleşme, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
YETKİLİ SATICI ÇALIŞANI
 
KİMLİK BİLGİLERİ
Ad, Soy-Ad
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  SAP sistemi, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-Posta Adresi, Telefon No
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  SAP sistemi, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
FİNANS BİLGİLERİ
Bilanço Bilgileri, Finansal Performans Bilgileri, Kredi ve Risk Bilgileri, Malvarlığı Bilgileri
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi , 
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz fatura, çek, sözleşme, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
POTANSİYEL YETKİLİ SATICI ÇALIŞANI
 
KİMLİK BİLGİLERİ
Ad, Soy-Ad
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  fuarlarda anketlerin doldurulması, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-Posta Adresi, Telefon No, Adres No
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  fuarlarda anketlerin doldurulması, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
ÖZLÜK BİLGİLERİ
Meslek Bilgisi
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  fuarlarda anketlerin doldurulması, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
TEDARİKÇİ ÇALIŞANI
 
KİMLİK BİLGİLERİ
Ad, Soy-Ad
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-Posta Adresi, Telefon No, Adres No
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  hizmet alınan firmalara, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
SAĞLIK BİLGİLERİ
Akciğer Grafisi̇, Üre, Hemogram,  Kültür Raporu
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; 
İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; 
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi; 
İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi; 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; 
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. ve 6. Maddesi;
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir,
Açık rıza,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  raporlar, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
LOKASYON BİLGİLERİ
Bulunduğu Yerin Konum Bilgileri
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  hizmet alınan firmalara, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
Giriş – Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; 
Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; 
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini; 
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi; 
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; 
Talep / Şikayetlerin Takibi; 
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; 
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini;
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasI
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile gerekmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  CCTV kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.
 
TEDARİKÇİ YETKİLİSİ
KİMLİK BİLGİLERİ
Ad, Soy-Ad, T.C. Kimlik Numarası, İmza, İmza Sirküleri, Kimlik Fotokopisi
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  hizmet alınan firmalara, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-Posta Adresi, Telefon No, Adres No
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  hizmet alınan firmalara, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
FİNANS BİLGİLERİ
Banka Bilgileri, Finansal Performans Bilgileri, Kredi ve Risk Bilgileri, Malvarlığı Bilgileri
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi , 
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz fatura, çek, sözleşme, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
Giriş – Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; 
Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; 
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini; 
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi; 
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; 
Talep / Şikayetlerin Takibi; 
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; 
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini;
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasI
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile gerekmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  CCTV kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.
 
ÇALIŞAN ADAYI 
 
KİMLİK BİLGİLERİ
Ad, Soy-Ad, Doğum Yeri ve Tarihi, İmza, Ehliyet 
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,
Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  sözleşme, form, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
E-Posta Adresi, Telefon No, Adres,
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,
Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  sözleşme, form, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
ÖZLÜK BİLGİLERİ 
Özgeçmiş Bilgileri, Askerlik Durumu, Referans Bilgileri
 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,
Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz sözleşme, form, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ 
Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, Eğitim Geçmişi ve Detayları, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Pozisyon/Unvan Bilgisi, Referans 
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,
Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  sözleşme, form, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
Giriş – Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; 
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini; 
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; 
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasI
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile gerekmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  CCTV kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.
 
STAJYER ADAYI
 
KİMLİK BİLGİLERİ
Ad, Soy-Ad
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,
Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
E-Posta Adresi, Telefon No, Adres No
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,
Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz  beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
ÖZLÜK BİLGİLERİ 
Özgeçmiş Bilgileri, Askerlik Durumu, Referans Bilgileri
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,
Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ 
Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, Eğitim Geçmişi ve Detayları, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Pozisyon/Unvan Bilgisi
İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,
Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmaktadır. 
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz  beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.
 
MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ
İş Deneyimleri, Katıldığı Kurslar, Meslek İçi Eğitimler ve Sertifikalar 
 
İŞLENME AMAÇLARI
İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek,
Size iş bulmak, işveren müşterilerimize de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşteri ilanları ile eşleşmenize yardımcı olmak,
Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile; 
İşverenlerin işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde (İK firmaları, danışmanlar vb.), kişilere aktarabiliyoruz.
Başvuru yaptığınız şirketin, grup şirketi olması halinde, bu şirketin bağlı olduğu ve aynı zamanda işveren üyemiz olan diğer grup şirketleri,
Serverlerın yutdışında bulunması ile hizmet alınan firma ile paylaşabiliyoruz.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz uygulamayı kullanmanız ve Kullanıcı Koşullarını kabul etmeniz kapsamında toplanmaktadır.
 
İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
Üye olduğu tarih, yaptığı başvurular / başvuru seviyesi, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, iş habercisi / kayıtlı kriterleri, engellenen firmalar, çalışma durumu (evet/hayır), aday sektör adı, son login tarihi, son mesaj tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), son mesaj seviyesi, son mesaj pozisyonu, son mesaj sektörü, son mesaj attığı firma, son iş seviyesi, adayın cep telefonundan ilan numarasını arayıp aramadığı bilgisi, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model)
 
İŞLENME AMAÇLARI
İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek,
Size iş bulmak, işveren müşterilerimize de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşteri ilanları ile eşleşmenize yardımcı olmak,
Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile; 
İşverenlerin işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde (İK firmaları, danışmanlar vb.), kişilere aktarabiliyoruz.
Başvuru yaptığınız şirketin, grup şirketi olması halinde, bu şirketin bağlı olduğu ve aynı zamanda işveren üyemiz olan diğer grup şirketleri ile,
Serverlerın yutdışında bulunması ile hizmet alınan firma paylaşabiliyoruz.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz uygulamayı kullanmanız ve Kullanıcı Koşullarını kabul etmeniz kapsamında toplanmaktadır.
 
GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYIT  BİLGİLERİ
Fotoğraf, ses kayıtları, video görüntüsü
İŞLENME AMAÇLARI
İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek,
Size iş bulmak, işveren müşterilerimize de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşteri ilanları ile eşleşmenize yardımcı olmak,
Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 
HUKUKİ SEBEP 
Kanun’un 5. Maddesi;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
AKTARIM 
Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile; 
İşverenlerin işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde (İK firmaları, danışmanlar vb.), kişilere aktarabiliyoruz.
Başvuru yaptığınız şirketin, grup şirketi olması halinde, bu şirketin bağlı olduğu ve aynı zamanda işveren üyemiz olan diğer grup şirketleri, 
Serverlerın yutdışında bulunması ile hizmet alınan ile paylaşabiliyoruz.
 
TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz uygulamayı kullanmanız, uygulamaya video ve fotoğraf verilerinin yüklenmesi ve Kullanıcı Koşullarını kabul etmeniz kapsamında toplanmaktadır.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Yukarıda e ve f bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç̧ otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adınız, soyadınız ve başvurunuz yazılı ise imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunu da içermesi gerekli başvurunuzu aşağıdaki formu kullanarak şirketimiz Organize Sanayi Bölgesi, Tembelova Alanı Gençlik Caddesi No:3004 41400 Gebze, Kocaeli” adresine posta yoluyla, elden veya noter aracılığıyla veya dekorahsap@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.