Dijital Katalog

Lineadecor ISO 9001 ve ISO 14001 Sertifikaları'na sahip

16 Mart 2021

Üretimimizi ve ürünlerimizi uluslararası standartlarda zorlu testlerden geeçirerek, kalitemizi sertifikalarımızla belgelemeye devam ediyoruz.

2020 Ağustos ayında, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından oluşturulmuş, dünya çapında tanınan etkin bir kalite yönetim sistemi tanımlayan ISO-9001 Sertifikasına sahip olduk. ISO-9001, kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite standartlarının sağlandığına dair bir güvence niteliği taşıyor. 

2021 Mart ayında ise kuruluşlarda çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş ISO-14001 Çevre yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip olduk. ISO-14001, bir ürünün hammadde' den başlayıp nihai ürün olarak müşteriye sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif ederek, çevre performansının izlenmesi ve sürekli  iyileştirilmesi temellerine dayanıyor.