İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

 

"Kullanılmayan maddi kaynaklar tamamen kaybolmuş sayılmazlar, fakat kullanılmayan insan kaynakları daima yok olmuş demektir."

J.Wiesnee

Lineadecor'u ulusal ve uluslararası alanda bir marka olma yolunda bugünlere taşıyan temel stratejilerinden bir tanesi de insan kaynağına verdiği önem ve bu kaynağı en doğru şekilde değerlendirme anlayışıdır.

 

Mobilya üretiminin atölyelerden fabrikalara uzanan büyüme süreci, sektörün istihdam gücünü de artırmış, çeşitli meslek grupları açısından tercih edilen bir iş kolu haline gelmesini sağlamıştır. Bu süreçte doğru işe doğru insan akışının sağlıklı yürütülebilmesi ve insan kaynağının doğru yönetilmesi ile başarı mümkündür. Bu bilinçle hareket eden Lineadecor'un bundan sonraki hedefleri içerisinde de insan kaynağı etkin rol oynamayı sürdürecektir. 

 

 

Lineadecor insan kaynakları politikası tüm çalışanların kuruma bağlılığını artırarak ortak hedeflere, ortak kazanımlarla yürümek üzerine kuruludur. Başarı bir takım işidir ve o takımın her bireyinin ortaya konan başarıda payı olacağı kuşkusuzdur.

 

Eğitim

 

Bugün şirketlerin başarısında, müşterilerin ihtiyaçlarını belirleyen, onları anlayan, ürün ve hizmet kalitesini artırmak üzere sürekli çaba gösteren, yaratıcı, bilgili ve becerileri yüksek insan kaynağı büyük önem taşır.

 

Ancak bu koşulların sağlanması hem güçlü bir bilgi akışı, hem de çalışanların yetkinliklerini geliştirmek üzere gerekli eğitim desteğinin sağlanması ile doğrudan ilişkilidir.

 

Lineadecor’un başarısında ürünün tasarımından üretimine, pazarlamasından satışına, projelendirilmesinden montajına kadar her aşamada insan faktörü kilit rol üstlenmektedir. Bu bilinçle yıllardır sürdürülen eğitim faaliyetleriyle, merkez çalışanlarından, yetkili satış noktalarına kadar yurt içi ve yurt dışında Lineadecor çatısı altında görev yapan tüm personelin sürekli gelişimi hedeflenmektedir.

 

Lineadecor’da görev alan herkes, temel bir eğitim programına dahil olduktan sonra göreve başlar. Böylece içerisinde yer aldığı takımın vizyonu doğrultusunda üstleneceği görevlerin bilincinde ve işinin gerektirdiği bilgiye sahip olarak firmayı temsil eder. Görevi süresince de ihtiyaca uygun olarak düzenlenen çeşitli dönemsel eğitim organizasyonlarıyla hedeflenen gelişim için kendisine gereken destek sağlanır.

 

Bugünün dünyasında bilgi önemli bir güç ve ayrıcalıktır. Bu gerçek ve bu gerçeğin ürün, hizmet ve iş gücü kalitemize doğrudan etkisi eğitim politikamızın temelini oluşturur. Lineadecor’un başarısında eğitim faaliyetleri bugüne kadar büyük önem taşımıştır ve bundan sonra da önemini sürdürecektir.

 

İş Başvurusu

 

Aşağıdaki iş başvuru formu Gebze merkez ofisimize ulaşmakta ve CV bankamıza alınmaktadır. Başvurunuz tercihleriniz doğrultusunda, hem merkez hem de tüm Türkiye'deki yetkili satış noktalarımızda, herhangi bir zamanda ortaya çıkan personel ihtiyacına uygun şekilde değerlendirilebilecektir.

 

İş Başvuru Formu

 

İş başvuru formumuza internet üzerinden ulaşabilmek için tıklayınız.